VPN Plus cho phép Bộ định tuyến Synology trở thành một máy chủ VPN mạnh mẽ. Nó không chỉ dễ thiết lập, an toàn khi sử dụng mà còn cung cấp các kết nối tốc độ cao. Ngoài ra, nó có thể dễ dàng thiết lập văn phòng ảo cho lực lượng lao động từ xa của công ty và đáp ứng linh hoạt các yêu cầu về lịch trình và phương pháp làm việc khác nhau. Để biết thêm thông tin về Synology VPN Plus, vui lòng truy cập trang web sau. VPN Plus- https://www.synology.com/srm/1.1/VPNPlus
Kiến thức cơ bản- https://www.synology.com/knowledgebase/SRM/help/VPNPlusServer/vpnplus_server_desc

VPN Plus có thể được sử dụng trên các sản phẩm bộ định tuyến Synology Router RT2600ac và RT1900ac. Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để hỏi về thông tin phân phối. RT2600ac- https://www.synology.com/products/RT2600ac#available
RT1900ac – https://www.synology.com/products/RT1900ac#available

* Đối với phiên bản tiếng Anh, vui lòng xem video này: https://youtu.be/tk9DZLX9fBc

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.