Tìm hiểu cách sử dụng Trình quản lý máy ảo của Synology để tạo máy ảo và đặt lịch bảo vệ dữ liệu. Virtual Machine Manager là giải pháp tốt nhất khi bạn muốn thử các hệ điều hành khác nhau, thử nghiệm trong môi trường đóng và tạo bản sao lưu cấp hệ thống. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Virtual Machine Manager, chào mừng bạn đến với trang web sau:
https://www.synology.com/zh-tw/dsm/feature/virtual_machine_manager

Synology | Tạo và bảo vệ máy ảo với Virtual Machine Manager (tiếng Anh):
https://youtu.be/4XA6UG3APbg .

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.