Synology Active Backup for Business là phần mềm miễn phí bản quyền trên NAS Synology, hỗ trợ sao lưu không giới hạn máy ảo VMware & Hyper-V. Xem video này để tìm hiểu cách tạo tác vụ sao lưu Hyper-V không cần tác nhân và khôi phục ngay lập tức các máy ảo của bạn với Active Backup for Business. 1. Tạo tác vụ sao lưu Microsoft Hyper-V: 0:55 2. Khôi phục tức thì máy ảo: 2:40 3. Cổng tự phục hồi: 5:00 Synology Active Backup for Business – các kiểu máy được áp dụng và phiên bản Hyper-V được hỗ trợ: https://www.synology.com/dsm/feature/active_backup_business#virtual_machine
Synology Active Backup Suite – sao lưu vật lý / ảo / SaaS:
https://www.synology.com/dsm/feature/active_backup_suite

Không thể kết nối với máy chủ Hyper-V:
https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Backup/What_can_I_do_if_I_cannot_connect_to_the_HyperV_server_when_using_Active_Backup_for_Business .

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.