Tìm hiểu cách thiết lập đường hầm VPN Site-to-Site bằng VPN Plus của Synology và hai Bộ định tuyến Synology. Tính năng VPN Site-to-Site của VPN Plus cung cấp thông lượng tuyệt vời lên đến 650 Mbps, lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm cách tăng tốc độ truyền tệp qua các tiền đề. Để biết thêm thông tin về VPN Plus, vui lòng truy cập https://www.synology.com/srm/feature/vpn_plus

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.