Với Tính khả dụng cao của Synology, quá trình chuyển đổi dự phòng được tự động thực hiện nếu hệ thống của bạn không hoạt động bình thường, khôi phục nhanh chóng quyền truy cập vào dữ liệu và giảm chi phí thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến. Video này sẽ hướng dẫn cách thiết lập cụm khả dụng cao bằng hai thiết bị DS1517 + và Trình quản lý khả dụng cao của Synology. Để tìm hiểu thêm về cách khai thác tối đa NAS Synology của bạn, cũng như các sản phẩm tuyệt vời khác của chúng tôi, hãy truy cập: www.synology.com.

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.