RAID là hình thức ghép nối nhiều ổ đĩa thành một hệ thống, nhằm tăng tốc độ đọc ghi cũng như tính an toàn cho dữ liệu được lưu trữ bên trong. Đối với riêng NAS, bên cạnh các loại RAID thông thường, Synology cũng tạo ra một loại RAID mới. Đó là Synolog Hybrid RAID – SHR.

SHR là gì?

SHR là một cơ chế RAID dành riêng cho NAS Synology. Nhìn chung, nó căn bản vẫn dựa trên RAID để hoạt động. SHR sẽ tự động được tạo khi cài đặt, giúp việc tạo RAID trên NAS nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt, cơ chế này còn tối ưu hóa hệ thống lưu trữ trên NAS – điều mà các cơ chế khác không có.

SHR-giaiphapmaychu.info

Phân loại & cách thức hoạt động

Synology Hybrid RAID có 2 loại: SHR-1 và SHR-2. Khi cài đặt ban đầu, DSM sẽ mặc định thiết lập SHR-1 cho hệ thống ổ cứng. Vậy sự khác biệt giữa 2 cơ chế này là gì?

Cơ chế SHR-1

Điều kiện cấu hình: hệ thống có 1 ổ đĩa sẽ không có dự phòng, từ 2 ổ trở lên sẽ có cơ chế dư phòng.

Cách thức hoạt động: Cơ chế này dựa trên RAID 5, tức là sẽ có dung lượng 1 ổ đĩa làm dự phòng. Tuy nhiên với cơ chế RAID 5, dung lượng bị dư thừa nếu hệ thống không đồng bộ về dung lượng. Ở một số trường hợp, sự hao phí này sẽ rất lớn. Để khắc phục nhược điểm đó, SHR-1 sẽ làm liên tục nhiều bước RAID 5 cho đến khi số lượng ổ đĩa dư là 1.

Chẳng hạn: hệ thống ổ đĩa như sau: 1TB – 2TB – 2TB – 3TB – 4TB – 4TB

SHR-1-giaiphapmaychu.info

Sau khi hoàn thành, hệ thống trên sẽ chia ra 12TB sử dụng, 4TB dự phòng. Đây là tính tối ưu hóa dung lượng sử dụng (có dự phòng) mang tính đặc thù.

Cơ chế SHR-2

Điều kiện cấu hình: hệ thống có ít nhất 4 ổ đĩa.

Cách thức hoạt động: Cơ chế này cũng giống như SHR-1. Điều khác biệt duy nhất là sẽ có dung lượng của 2 ổ sẽ làm dự phòng thay vì 1.

Chẳng hạn: hệ thống ổ đĩa như sau: 1TB – 2TB – 2TB – 3TB – 4TB – 4TB

SHR-2-giaiphapmaychu.info

Ở lần thứ 3, vì số ổ đĩa còn lại là 3 ổ nên hệ thống dừng lại. Do đó, dung lượng dư thừa trong 3 ổ này sẽ không được sử dụng, cụ thể là 5TB.

Lời khuyên: sử dụng hệ thống ổ đĩa có dung lượng giống nhau hoặc hệ thống 4 ổ có cùng dung lượng. VD: hệ thống 8 ổ đĩa gồm 4 ổ 2TB, 4 ổ 4TB.

Xem thêm Synology High Availability

Tài liệu tham khảo:

https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR

Page rất mong nhận được sự góp ý của các bạn đọc giả nhằm hoàn thiện bài viết hơn. Xin chân thành cám ơn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.