Giới thiệu chung

Hiện nay, Synology NAS đang trở thành giải pháp lưu trữ hiệu quả và được ưa chuộng ở các doanh nghiệp. Nó có thể đảm nhận các chức năng: File Server, VPN Server, Mail Server, Media Server… Đối với dữ liệu được lưu trữ trên NAS, Synology hỗ trợ hệ thống phân quyền nhiều chức năng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách phân quyền dữ liệu trên NAS Synology.

Tạo các thư mục dữ liệu

Tạo Shared Folder

C1: Vào Control Panel > chọn Shared Folder > Chọn Create.

tạo shared folder-giaiphapmaychu.info

C2: Vào File Station > Create > Create New Shared Folder.

Đặt tên và mô tả cho Shared Folder tại Name và Description. Chọn Next. Ở bước này có 1 tính năng liên quan đến phân quyền: Hide sub-folders and files from users without permissions. Tính năng này sẽ giúp ẩn những thư mục mà người dùng không có quyền truy cập.

phân quyền dữ liệu-giaiphapmaychu.info

Nếu bạn muốn mã hóa dữ liệu, tick chọn Enable this shared folder và đặt Encryption Key. Nếu bạn không muốn đặt thì có thể bấm Next để bỏ qua.

shared folder-giaiphapmaychu.info

Bảng xác nhận các thông tin của Shared Folder hiện ra. Click Apply và hoàn tất bước tạo Shared Folder. Click Back nếu bạn cần chỉnh sửa.

shared folder-giaiphapmaychu.info

Tạo Folder con

Để tạo các thư mục con, các bạn vào File Station > Shared Folder cần tạo > Create > Create Folder. Ngoài ra, bạn có thể chuột phải vào vùng trắng của Shared Folder > Create Folder

phân quyền dữ liệu-giaiphapmaychu.infoĐặt tên cho các thư mục con bên trong.

7

Phân quyền dữ liệu

Khởi tạo dữ liệu và chính sách hoạt động

Ở đây, mình đã tạo sẵn một cây thư mục dữ liệu DATA-DEMO như trong hình:

phân quyền dữ liệu nas synology-giaiphapmaychu.info

Tùy theo chính sách mà mỗi công ty có cách phân quyền giống nhau. Để cho tiện, mình sẽ đưa ra chính sách tổng quát như sau: “Các thành viên trong Ban Giám đốc và Ban Quản trị (administrators) có full quyền đối với mọi dữ liệu. Thư mục phòng ban nào chỉ có thành viên của phòng ban đó có quyền truy cập (trừ 2 phòng ban trên). Trưởng phòng có quyền xóa các dữ liệu trong phòng ban của mình, nhân viên thì không.”

Tương ứng với chính sách trên, mình đã tạo các phòng ban và user: Phòng Giám đốc (Giám đốc), Phòng Kế toán (trưởng phòng, nhân viên), phòng Kinh doanh (trưởng phòng, nhân viên).

Tiến hành phân quyền

Để tiến hành phân quyền, chuột phải vào Shared Folder/Folder cần phân quyền > Properties.

shared folder-giaiphapmaychu.info

Chọn tab Permission > Create.

permission-giaiphapmaychu.info

Ở đây sẽ có một số thông tin như trong hình:

permission-giaiphapmaychu.info

Để chỉnh sửa quyền đã tạo, tick chọn quyền > edit.

Đối với Shared Folder DATA-DEMO

Theo chính sách trên, DATA-DEMO sẽ có các phân quyền sau:

  • Mọi người đều được truy cập vào và chỉ xem.
  • Ban Giám đốc và Administrators có full quyền.

Phân quyền cho Everyone:

permission-giaiphapmaychu.info

Phân quyền cho Ban giám đốc:

permission-giaiphapmaychu.info

Đối với các Folder Phòng ban

  • Trưởng phòng có quyền xem, chỉnh sửa và xóa.
  • Các nhân viên còn lại chỉ có quyền xem và chỉnh sửa, không được xóa.

Mình sẽ phân quyền dữ liệu của thư mục KETOAN.

Phân quyền cho Trưởng phòng kế toán

permission-giaiphapmaychu.info

Phân quyền cho Các nhân viên kế toán còn lại

permission-giaiphapmaychu.info

Ý nghĩa chi tiết các phân quyền trên NAS Synology:

https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege

Đọc thêm bài viết: File Server trên NAS Synology

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.